Tag: căn bênh nhân cách

Nghiện ngoại tình: Căn bệnh về nhân cách

Đọc mấy bài tâm sự Không dứt được người tình vì nghiện tình dục; Căm phẫn vì vợ quá nhiều lần phản bội là một người phụ nữ, tôi cảm thấy buồn, thấy xấu hổ và rồi thấy tức giận những người vợ như trong hai bài viết trên. Họ không chỉ tự mình đánh