Tag: tiểu đường

Tiểu đường – kẻ thù của ‘chuyện ấy’

Nếu như lượng đường trong máu tăng sẽ nguy hiểm tới các mạch máu thì lượng đường giảm sẽ kích thích xuất hiện những cơn cáu giận. Khi luôn trong tình trạng bị kích thích, sẽ không còn hứng thú với sex nữa. Sex là sợi dây vô hình gắn kết hai con người lại